Resevillkoren gäller endast för flyg.

Om bokningen

 • Din resa bokas av
  • Flightsearch.se - Travel Design AB, nedan kallad "Resebyrån"
  • Nygränd 10, 111 30 Stockholm, Sweden
 • Och du som bokar
  • måste vara 18 år eller äldre
  • eller ha underskrift från målsman
 • Avtalet är en överenskommelse mellan flygbolaget och resenären. Resebyrån är endast en förmedlare av resan.

Ansvarsfrihet angående resans utförande

Resebyrån agerar endast som en förmedlare av flygbiljetter,hotell eller hyrbilar. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Dylika händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för. Eventuella anspråk med anledning därav framställas direkt till respektive flygbolag. Vi ansvarar inte för problem gällande inbokade hotellnätter eller hyrbilar som inte har orsakats av en brist eller fel i förmedling av tjänsten.

Resenärens ansvarar för att ta del av resevillkoren före köpet och förbinder sig att

 • Ange rätt e-postadress och telefonnummer, som kan nås dygnet runt, vid bokning av biljetter.
 • Bevaka den e-postadress resenären angivit vid tillfället för bokning regelbundet då all resebyråns korrespondens med resenären sker via e-post.
 • Kontrollera att stavningen av resenärens samtliga för- och efternamn i bokningen stämmer överens med stavningen av namnen i passet, innan betalningen är utförd.
 • Kontrollera att ut- och hemresedatumen stämmer överens med hur resenären vill resa, innan resenären genomför en bokning.
 • Resenären ansvarar för att införskaffa en lämplig reseförsäkring.
 • Kontakta resebyrån omgående om bekräftelsen inte kommit till resenären via e-post
 • Kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresan kontinuerligt genom att följa länken angiven i resenärens bekräftelsemail eller direkt via flygbolaget om det inte går att kontrollera flygtiderna via denna länk.
 • Kontrollera med respektive flygbolag från vilken flygplatsterminal resenären avresa sker ifrån.
 • Kontrollera visumregler för slutdestinationen och eventuella mellanlandningar.
 • Kontrollera samtliga vaccinationer som behövs inför resan. NY! Alternativt om Covid-19 test eller reseintyg krävs av flygbolaget, på destinationen osv. Se lista över Folkhälsomyndighetens tips på vårdgivare som utfärdar reseintyg här.
 • Kontrollera passregler samt giltighetstid på resenären pass då vissa länder kräver att passet är giltigt minst 6 månader efter hemresan.
 • För resa till och/eller via USA - Kanada, känna till de skärpta villkoren gällande pass och krav på maskinläsbara pass. Amerikanska/Kanadensiska ambassaden vet vad som gäller och kan svara i varje enskild fall.
 • För resa till och/eller via USA - Kanada, söka resetillstånd senast 72 timmar innan planerad inresa.
 • Kontrollera att flygbolaget, som resenären bokar biljetten hos, tillåter ungdomar under 18 år att resa på egen hand.

Bokning av flygbiljetter

Prisförändringar/tekniska fel

Resebyrån reserverar sig för tekniska fel och prisförändringar som ligger utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att inom 24 timmar kontakta resenären för eventuella ändringar eller återbetalningar av gjord bokning. Om tekniska problem uppstår i anslutning till helg eller under helg kontaktar vi resenären nästföljande vardag. Resebyrån förbehåller sig rätten att avboka reservationen vid tekniska problem och prisförändringar som ligger utanför vår kontroll och som inte har orsakats av en brist eller fel i förmedling av tjänsten. Om detta skulle inträffa meddelas resenären via e-post under vardagar.


Spädbarn (infant)

Till barn som inte är fyllda två år kan biljetter bokas som spädbarn (infant). I sådant fall får barnet inte ett eget säte och får sitta i vuxens knä. Denna regel gäller för hela resan, dvs. barnet får inte ha fyllt två år innan resan har avslutats. Om barnet kommer att fylla två år under resans gång måste barnbiljetter (Child) bokas för hela resan. Resebyrån ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med bokning där fel typ av biljett/biljetter ursprungligen bokats. Resebyrån garanterar inte önskemål såsom barnmat och spädbarnsvagga på flyget då flygbolagen kan göra ändringar i efterhand.


Barn

Till barn som är fyllda två år men ännu inte tolv år kan biljetter bokas som barn, där barnet får biljett till rabatterat pris hos vissa flygbolag. Barnet som uppfyller kravet får alltid ett eget säte. Denna regel gäller för hela resan, dvs. barnet får inte ha fyllt gränsåldern innan resan har avslutats. Om barnet kommer att fylla år över gränsen för "barn" under resans gång måste vuxenbiljetter (Adult) bokas för hela resan. Resebyrån ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med bokning där fel typ av biljett/biljetter ursprungligen bokats. Resebyrån garanterar inte önskemål såsom barnmat på flyget då flygbolagen kan göra ändringar i efterhand.

Ensamresande barn

Resebyrån förmedlar ej biljetter för ensamresande barn. Barn under 18 ska bokas i vuxens sällskap. Vissa länder samt flygbolag tillåter inte inresa i landet för ensamresande barn under 18 år. Resenären bär själv ansvaret för att kontakta flygbolaget för hela sin bokning och ansvarar även för problem som kan uppstå på grund av detta.

Bagage

Resebyrån ansvarar inte för bagagekostnader som inte ingår i biljettpriset. Eventuella förseningar eller skador på bagaget skall påtalas omedelbart till flygbolagets representanter på flygplatsen.

Specialbagage

Resebyrån kan tillhandahålla hjälp till resenären, om resenären själv önskar, med att boka specialbagage och skicka önskemålet till flygbolagen enligt resebyråns gällande prislista Resebyrån kan hjälpa resenären enbart med att framställa en förfrågan och endast om följande specialbagage: Rullstol, snowboard, golfbag, cykel. Resebyrån tar inget ansvar för att ansöka om övriga specialbagage, än de ovannämda. Resebyrån kan inte påverka flygbolagens beslut gällande bekräftelse av specialbagage och/eller andra önskemål från resenären. Övrigt bagagepris som inte är inkluderat i priset för flygbiljetten betalas av resenären själv och på flygplatsen, direkt till flygbolaget. Resebyrån hanterar inte förfrågan gällande hundar, katter eller övriga djur.

Förlorat/skadat bagage

Det är alltid flygbolaget som resenären har köpt biljett från och rest med som ska ersätta resenären enligt Montrealkonventionen. Resebyrån tar inget ansvar i ett sådant fall och kommer varken ersätta eller agera mellanhand mellan resenären och flygbolaget.

Bytestid vid mellanlandning

Resor bokade via Resebyrån har godkända bytestider. Tiden för byten vid mellanlandningar är uträknande av flygbolagen. Om en flygsträcka skulle drabbas av försening (gäller endast genomgående biljetter) är flygbolagen skyldiga att hjälpa resenären till slutdestinationen.
Vid bokning av separata biljetter har flygbolagen inget ansvar vid förseningar som kan leda till missade anslutningar. Det är därför resenärens ansvar att kontrollera att bytestiden är tillräcklig enligt flygbolagens samt flygplatsernas krav.

Flygbokning

Det är resenärens ansvar att säkerställa att eventuella dubbelbokningar avbokas oavsett var den är gjord. Fler än nio personer i samma sällskap får ej bokas på samma flyg, inte ens uppdelat på flera bokningar. Resebyrån ansvarar inte för flygbolagens avbokningar eller utebliven återbetalning i samband med dubbel- eller gruppbokning.

Skatter

Biljettpriset visas inklusive flygskatter. Vid avresa från vissa flygplatser måste en avreseskatt betalas kontant. Det är resenärens ansvar att kontrollera denna information.

Bonuskort

Ni kan lägga till ert bonuskort vid bokningstillfället i samband med era personliga uppgifter.

 • Vi förmedlar endast era uppgifter och ansvarar ej för att bonus regitreras hos berörda flygbolag.
 • Alla flygbiljetter samt flygbiljetter där en kombination av olika flygbolag är inblandade är inte per automatik bonusgrundande. Detta kontrolleras direkt med flygbolaget och är inget vi kan påverka.

Transport mellan flygplatser och hotell för övernattning

Beroende på vilket flygbolag och resplan resenären väljer att boka kan transport mellan olika flygplatser samt övernattningar förekomma.

 • Resenären ansvarar själv för kostnaden för transport mellan olika flygplatser vid flygplatsbyte. Detta ingår ej i biljettpriset.
 • Har resenären bokat en resa med övernattning under resans gång ansvarar resenären själv för att boka och betala för logi samt transport till och från hotellet. Detta inte ingår i biljettpriset.

Två enkelresor

Resor markerade med "Två enkelresor" består av två enkelresor. Även om sträckorna är bokade tillsammans är de oberoende av varandra. Detta innebär att varje sträcka behandlas separat vid avbokning,ändringar,tidtabellsändringar samt övriga trafikstörningar t.ex. strejk. Respektive flygbolags regelverk gäller.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för transporter enligt distansavtalslagen. Vi har heller ingen 24 timmarsregel som vi kan tillämpa på våra bokningar. När betalningen är genomförd och biljetten är utställd har vi inga möjligheter att ändra biljetten utan måste följa ombokning/avbokningsregler från Flygbolagen.

Elektronisk biljett (e-ticket)

Elektronisk biljett (e-ticket) skickas av Resebyrån via e-post efter genomförd bokning. Denna skall medtas under resan, i e-ticket mejlet finns all viktig information som bokningsreferens,flygnummer och restider. I detta mejl finns även en reseplan som skall kontrolleras innan och under resan då aktuella flygtider och eventuella tidtabellsändringar framgår i denna reseplan. Flygbiljetter måste nyttjas i kronologisk ordning och ingen sträcka kan avstås. Om resenären uteblir från någon sträcka "no-show" kan resterande del av resan avbokas av flygbolaget. Detta regelverk är utanför resebyråns kontroll. Biljetter med separata bokningsnummer eller bokning gjord av två sammansatta enkelresor (se one-way one-way) hanteras alltid som enskilda biljetter oberoende av varandra. Resebyrån ansvarar inte för missad anslutning eller utebliven återbetalning av separata biljetter vid tidtabellsändringar,förseningar eller inställda flyg.

Flygtider

Alla flygtider som anges är lokala. Flygtiderna på bekräftelse,kvitto samt e-ticket mejl är statiska enligt ursprungsbokning och flygtiderna kan ändras med kort varsel. Det är resenärens ansvar att kontrollera den reseplan som resenären har tillgång till via e-ticket mejlet för aktuella flygtider.

Flygresan

 • Resenären ansvarar själv för att infinna sig på flygplatsen i rätt tid för incheckning.
 • Resenären ska kontrollera incheckningstiderna direkt med flygbolaget.
 • Sittplats, specialkost och specialbagage garanteras ej, önskemålet framförs till flygbolaget. För ev. extra avgifter som flygbolagen tar ut ansvaras ej.

Tidtabellsändringar

Flygbolaget kan med kort varsel ändra flygtider och ställa in flyg. Detta ligger utanför resebyråns kontroll.

 • I de fall tidtabellsändring sker och resenären tackat nej till Service/Resebyråservice/Servicepaket behöver detta tillval adderas till bokningen före ombokning och utskrift av nya färdhandlingar sker, pris fr. 299 SEK.
 • Sker tidtabellsändringen i god tid innan avresa kan en ny tidtabell med aktuell information skickas till den e-post som har uppgetts vid bokningstillfället. Om tidtabellsändringen inte godtas av resenären måste detta meddelas till resebyrån omgående inom 48 timmar efter utskick. Sker ändringen efter utresa är det svårt för resebyrån att meddela detta. Det är resenärens ansvar att informera sig om korrekt tidtabell för ut- och hemresa.
 • I de fall där flygbolaget erbjuder återbetalning på grund av tidtabellsändring/inställda flyg tar resebyrån ut en administrativ avgift på 795 SEK per person enligt gällande serviceavgifter för refundering.
 • Har du bokat en resa som består av två enkelresor (se Två enkelresor) och det inträffar en tidtabellsändring på en av dina sträckor, är det ej tillåtet att ändra eller avboka den andra sträckan med anledning av detta. Detta då biljetterna är oberoende av varandra. Respektive flygbolags regelverk gäller.
 • Resebyrån kan inte hållas ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar strejk,miljökatastrof,krigshandling eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra. Resebyrån agerar endast förmedlare och kan inte ansvara för eventuella tidtabellsändringar och/eller inställda flyg.
 • Ändring av flygtiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation från Resebyrån
 • Resenären är själv ansvarig för att verifiera flygtiderna för eventuell anslutning och hemresa genom att följa sin reseplan som resenären finner i mejlet från resebyrån märkt e-ticket.
 • Resenären ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka resenären har erhållit biljetter, eventuellt blir ändrade.
 • Resebyrån ansvarar inte för att informera resenären gällande tidtabellsändringar.
 • Resenären ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka resenären har erhållit biljetter, eventuellt blir ändrade/inställda.

Inställt flyg

 • Resenären ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka resenären har erhållit biljetter, eventuellt blir ändrade.
 • Har du bokat en resa som består av två enkelresor (se Två enkelresor) och en sträcka ställs in är det ej tillåtet att ändra eller avboka den andra sträckan med anledning av detta. Detta då biljetterna är oberoende av varandra. Respektive flygbolags regelverk gäller.
 • Resebyrån ansvarar inte för inställd resa som beror på miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som uppenbarligen innebär risk för flyg eller fara för resenären infor eller under resan.
 • Om flygbolaget ställer in en resa gäller flygbolagets villkor, enligt förordning 261/2004
 • Flygtiderna på bekräftelsen om bokning är preliminära. Flygbolaget kan ställa in flyg utan att meddela Resebyrån. Detta kan ibland ske med kort varsel.
 • Om flygresan ställs in av flygbolaget på grund av en oförutsägbar händelse (force majeure) debiteras ett hanteringsarvode på 395 SEK per person vid en återbetalning (795 SEK/person utan servicepaket).
 • Resenären ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka resenären har erhållit biljetter, eventuellt blir inställda.
 • Resebyrån ansvarar inte för att informera resenären gällande inställda flyg.

Vaccination och försäkring

Till vissa länder kan det krävas vaccination och/eller försäkringar och andra formaliteter.

 • Resenären bär själv ansvaret för att ta reda på ifall sådana formaliteter krävs för resa till det land resenären planerar att besöka
 • Eventuella kostnader i samband med ovanstående betalas av resenären och ingår inte i biljettpriset.

Försäkringar (Avbeställnings-, rese-, bagageförsäkring osv)

Resebyrån förmedlar reseförsäkringar i samarbete med Accept AB. Kontakt gällande försäkringen hänvisas direkt till Accept. Villkor visas i samband med tecknande av försäkringen på bokningssidan. Du kan även ta del av mer information på Accepts hemsida.

Ombokningar / Avbokningar


Ombokningsbar biljett

Flygbiljetterna är enligt flygbolagets regler oftast inte omboknings- eller återbetalningsbara. Om du tecknar vår produkt ombokningsbar biljett kan du boka om oavsett flygbolagets regler. Ombokningsbar biljett är resebyråns egen produkt och behöver inte betyda att flygbiljetterna är ombokningsbara hos flygbolagen. All ombokning med produkten ombokningsbar biljett måste därför ske via vår kundtjänst. Tjänsten är personlig och kan ej överlåtas.

Tjänsten måste tecknas och betalas samtidigt som resan bokas och kan inte läggas till i efterhand. Vid ombokning måste resenären kontakta resebyråns kundtjänst per telefon eller epost. Ombokningen skall vara slutförd under våra öppettider och minst 24 timmar innan den ursprungliga avresan.

Vid ombokning skall resan vara slutförd inom ett år från det ursprungliga bokningstillfället.

Ingen ombokning är slutförd förrän resebyrån har bekräftat den via e-post. Produkten erbjuds endast på flygbokningar.

Resebyrån ansvarar inte för uteblivna ombokningar för att resenären inte har kommit i kontakt med vår kundtjänst. Produkten ombokningsbar biljett tillåter ombokning av flygresan i mån av plats inom samma prisnivå. Om det inte finns plats inom samma prisnivå som den ursprungliga biljetten och ändringen går att göra mot ett dyrare pris står resenären själv för denna mellanskillnad samt ev. extra avgifter i samband med ombokningen. Ombokningen kan endast ske med samma flygbolag som skulle ha utfört den ursprungliga transporten.

Med resebyråns produkt ombokningsbar biljett kan du: Ändra datum på ut- eller hemresa. Få hjälp med fri ombokning av din flygbiljett oavsett flygbolagets regler* *Inom samma prisnivå med valt flygbolag.

Regler för ombokningsbar biljett:

 • Kan ej läggas till i efterhand.
 • Det går inte att ändra destination, varken på ut- eller hemresan.
 • Tjänsten tillåter ej namnändringar eller namnkorrigeringar.
 • Vid ombokning ansvarar ej resebyrån för eventuella tilläggstjänster som kan ha tecknats direkt med flygbolaget.
 • Det är endast tillåtet att boka om biljetten en gång sedan anses tjänsten som förbrukad.
 • Det är ej tillåtet att boka om biljetten med en så kallad " stop over".
 • Flygsträckorna måste användas i den ordning som bokades ursprungligen.
 • Denna tjänst är personlig och kan inte överlåtas.
 • Det är inte tillåtet att uppgradera biljetten till en högre prisnivå på samma avgång.
 • Vid ombokning måste resan vara avslutad inom ett år från bokningstillfället.
 • Resebyrån reserverar sig mot att flygen kan vara fullbokade vilket innebär att ombokning därav inte är möjlig.
 • Om ändringen medför att någon resenär inte längre har rätt till specialpris (t ex spädbarn) betalar resenären mellanskillnaden för den nya biljetten.
 • Vid avbokning återbetalas ej produkten ombokningsbar biljett.
 • Resebyrån ansvarar inte för information gällande visum om resan förlängs.

Överlåtelse

Flygbiljetter är personliga och kan inte överlåtas eller bokas om till en annan resenär.

Ändring eller avbokning

Biljetten utfärdas i samband med att betalningen bekräftas. OBS! Vid val av betalsätt Faktura eller Delbetalning via Klarna så blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Klarna. Omedelbart efter genomförd bokning, i enlighet med flygbolagens strikta regler är bokningen ej återbetalningsbar eller ombokningsbar. Vid eventuell kreditering/ombokning tar resebyrån ut ett hanteringsarvode på 795 SEK per biljett utöver flygbolagets avgifter.

Ombokning

En ombokning måste ske senast 24 timmar innan avresa på antingen ursprunglig bokning eller ombokning beroende på vilket som infaller först. Ombokningen är inte genomförd förrän ombokningskostnaden är betald och resebyrån har skickat ny biljett. Resebyrån återbetalar aldrig delvis använd biljett.

Återbetalningar

All återbetalning sker från leverantören och resebyrån har ingen möjlighet att påverka hanteringstiderna som kan variera mellan 4-10 veckor. Tiden kan förlängas beroende på flygbolagens hanteringstider. Resebyrån återbetalar inte avgiften för avbeställningsskydd, servicepaket, eller tidigare erlagda arvoden och avgifter. Avgifter vid återbetalning gäller enligt resebyråns serviceavgifter.

Betalning/priser

Våra priser som presenteras är baserade på bankbetalning till Nordea, Swedbank, Handelsbanken samt SEB. Bokningen är bindande efter att resebyrån har mottagit betalning. Vid betalning med Klarna är bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte har betalat till Klarna.

Betalningssätt

Resebyrån erbjuder följande betalalternativ:

 • Betalning med kort Visa eller Mastercard
 • Direktbanksbetalning SEB, SHB, Swedbank och Nordea
 • Betala mot faktura via Klarna
 • Delbetalning via Klarna
 • Paypal (lanseras inom kort)

Betalningsbedrägerier

Resebyrån förbehåller sig rätten att:

 • I undantagsfall inte acceptera utländska kreditkort samt att neka kortköp då misstanke om bedrägeri föreligger.
 • Vid misstanke om brott kräva legitimering av betalning.
 • Polisanmäla alla typer av korts bedrägerier.

Dataskydd (GDPR)

Resebyrån behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).
 • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering).
 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
 • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
 • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).
 • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
 • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).

En stor del av den behandling av personuppgifter som sker av Resebyrån sker på basis av avtal. När du skickar personuppgifter till oss i exempelvis e-postmeddelande för att få bistånd i någon fråga eller för att efterhöra möjligheterna till avbokning, ombokning, reklamation etc. ingås ett avtal om rådgivning med resebyrån. Vi kommer då att behandla dina personuppgifter med ändamålet att fullfölja avtalet. I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att boka resa genom oss eller kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av ditt avtal. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.


De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen:

 • namn,
 • e-postadress,
 • folkbokföringsadress,
 • telefonnummer,
 • personnummer,
 • passnummer

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@traveldesign.se.

Cookies

En cookie är en liten textfil med information som din internetläsare (tex Google Chrome, Firefox eller Safari), lagrar i din dator. En webbplats kan ha en eller flera cookies med information som kan kommas åt av webbplatsen när användarens Internetläsare besöker webbplatsen. Informationen i cookies varierar från webbplats till webbplats, men vanligtvis handlar det om information som förbättrar användarens upplevelse av webbplatsen. Det är också vanligt att de används till sessionshantering och statistik. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, LEK 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats som använder sig av cookies informeras om vad cookies används till och aktivt godkänna detta. Besökaren skall också ges möjlighet att vägra sådan användning. Resebyrån använder sig av cookies för att föra statistik och för sessionshantering. Vi sparar ingen personlig information i cookies. Eftersom resebyrån använder sig av cookies i sin sessionshantering måste denna funktion vara aktiverad för att du ska kunna ha tillgång till resebyrån.

Övrigt

För övriga villkor, rättigheter och skyldigheter refereras resenären till:

 • allmänna svenska lagar och förordningar
 • EUs gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (Text av betydelse för EES) - Uttalande från kommissionen.
 • förteckning över flygbolag som förbjudits inom EU
 • Resenären har alltid rätt att vända sig till den statliga myndigheten Allmänna reklamationsnämndenom resenären anser sig inte har fått sin rätt tillgodosedd.
 • Allmänna reklamationsnämnden kan kontaktas genom att följa länken till ARN.